Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu internetowego dieta.eko.org.pl , zwanego dalej “serwisem”.

Dane osobowe

Dotyczy wyłącznie osób kontaktujących się z Gabinetem Dietoterapii Agnieszki Biernat, w tym poprzez Formularz Kontaktowy.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Agnieszka Biernat prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Biernat, ul. Słowackiego 6, 55-140 Żmigród

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przekazania informacji niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usługi konsultacji dietetycznej. Dane, które przetwarzamy w tym celu to imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

6. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane będą usuwane po roku od ostatniego kontaktu (o ile nie zostanie zawarta umowa o świadczenie usług).

9. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

10. Wszelkie wnioski i pytania w temacie przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adres poczty elektronicznej: asbiernat@gmail.com